Richtingwijzer

Tijdelijk verbod op de verkoop en het gebruik van alcoholische dranken tijdens het Crisis Festival

Bord met tekst 'Zone alcoholverbod'

Naar aanleiding van het Crisis Festival op zaterdag 15 juli in Erps-Kwerps zal vanaf zaterdag 12 u. tot zondagochtend 16 juli 8 u. verboden zijn om alcoholhoudende dranken te verkopen of aan te bieden, zelfs gratis, en te verbruiken op het openbaar domein in het gebied omsloten door de straten - straten inbegrepen - de Kwerpsebaan, de Zavelstraat, Dekenijstraat, de Nederokkerzeelsesteenweg, de Kasteelstraat, St. Pietersplein, Vissegatstraat en de Processieweg (met uitsluiting van de festivalperimeter zelf, vergunde horecazaken en door het schepencollege goedgekeurde evenement.

Bezit van geopende dranken wordt gelijkgesteld met gebruik. Overtredingen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie. Volledige tekst beschikbaar onder Reglementen en verordeningen rubriek 'Politiebesluit van de burgemeester'.