Richtingwijzer

Renovatie fietspad Dorpsstraat Meerbeek vanaf 15 mei 2017

Werken in uitvoering bord A31

Vanaf maandag 15 mei zal er gestart worden met de renovatie van het fietspad langsheen de Dorpsstraat. De werken zullen aangevat worden langs de pare kant van de huisnummers en starten ter hoogte van woning nr. 42 en zo verder evolueren in de richting van de Leuvensesteenweg (N2). De werkzaamheden zullen in eerste instantie worden uitgevoerd op het grondgebied Kortenberg, vervolgens zal ook het gedeelte op het grondgebied Herent aangepakt worden. Langsheen het tracé zal een verhoogd, breed betonnen fietspad aangelegd worden langs beide zijden van de straat.
Tijdens de werkzaamheden zal de Dorpsstraat enkel in de richting vanuit Meerbeek centrum naar de Leuvensesteenweg (N2) opengesteld blijven voor doorgaand verkeer. De andere richting wordt afgesloten. De te volgen omleiding loopt vanaf de N2 via de Schoonaardestraat. Ook de bussen van De Lijn zullen omrijden, in beide richtingen, via de Schoonaardestraat.
De werkzaamheden zullen een achttal weken in beslag nemen, behoudens slechte weersomstandigheden of technische problemen. Gelieve de signalisatie te respecteren.