Onderzoek Gemeentemonitor Vlaamse overheid

Vragenlijst ‘Wat vind jij van je gemeente’- binnenkort in uw bus?

Voor de Vlaamse overheid en het gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe u over uw gemeente en uw buurt denkt. Is het prettig wonen in uw buurt? Is er genoeg groen in uw buurt? Wat vindt u van uw woning? Bent u tevreden over de diensten van de gemeente? Maakt u gebruik van de voorzieningen in uw gemeente?

De Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap Binnenlands Bestuur beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar dat vertelt weinig over hoe u als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Eind maart 2017 ontvangen verschillende inwoners een brief om deel te nemen aan de rondvraag "Wat vind jij van je gemeente?".

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. De waarde van de resultaten hangt immers af van het aantal personen dat de vragenlijst invult.

De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau. Het onderzoeksteam behandelt alle gegevens vertrouwelijk en anoniem. Niemand, behalve uzelf, weet dus wat u antwoordt.

5.000 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, ontvangen een geschenkbon van 6 euro.

De onderzoeksresultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018. Wilt u nu al meer weten over de gemeentemonitor, dan kunt u al een kijkje nemen op www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u vanaf 22 maart 2017 terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.