Richtingwijzer

Meldingsplicht zonnepanelen

Vóór 1 juni 2017

Zijn uw zonnepanelen al aangemeld?

Correcte aanmelding zonnepanelen bij uw netbeheerder is verplicht

Het Vlaamse elektriciteitsnet is in volle verandering. Dat heeft gevolgen voor het beheer ervan. Waar technici van Eandis vroeger altijd perfect wisten waar precies stroom op het net werd geplaatst, is dat met de vele aangesloten zonnepanelen niet altijd meer het geval. Niet alle installaties worden immers door de eigenaars bij de netbeheerders aangemeld. Dat kan voor veiligheidsproblemen zorgen bij onverwachte werken aan het distributienet. Een hoge concentratie aan zonnepanelen in één buurt heeft ook een invloed op de spanningskwaliteit in dat gebied. Daarom is het cruciaal dat de netbeheerder weet waar er overal zonnepanelen worden aangesloten op het net. Aanmelden is dus niet alleen verplicht omwille van een correcte netvergoeding, het is ook echt belangrijk voor de goede werking van het distributienet.

Eigenaars van zonnepanelen: check uw status!

Vanaf 1 juni gelden een aantal strengere regels voor het aanmelden van zonnepanelen. Vanaf dan worden de netbeheerders decretaal verplicht niet-aangemelde installaties in hun werkgebied actief op te sporen. Installateurs van zonnepanelen zullen lijsten van de door hen geplaatste installaties aan de netbeheerders moeten overmaken. En eigenaars die hun panelen niet binnen een redelijke termijn bij hun netbeheerder aanmelden kunnen een boete krijgen.

Check daarom vóór 1 juni de status van uw bestaande installatie. Wie zijn zonnepanelen installeerde voor juni 2015 en dus nog groenestroomcertificaten ontvangt is sowieso in orde. Wie die niet heeft en zijn zonnepanelen nergens op de energiefactuur vermeld ziet, voert best een extra controle uit. Dat kan nu makkelijk via www.eandis.be/zonnepanelenmelden.

Hoe weet u of uw zonnepanelen al aangemeld zijn?

  • Installeerde u zonnepanelen voor juni 2015 en hebt u groenestroomcertificaten (GSC)? Dan zijn uw zonnepanelen sowieso aangemeld en hoeft u niets te doen.

  • Wordt uw zonnepaneleninstallatie vermeld op uw energiefactuur? Dan zijn uw panelen sowieso aangemeld en hoeft u niets te doen.

  • Geen certificaten of vermelding op de factuur? Ga dan naar de website van uw eigen netbeheerder. U kunt de status van uw zonnepanelen checken via eandis.be/zonnepanelenmelden.

    Als uw zonnepanelen nog niet bij uw netbeheerder aangemeld zijn, doe dit dan zeker vóór 1 juni.