Richtingwijzer

Kerkstraat ingehuldigd als fietsstraat

De Kerkstraat werd op 10 maart 2017 ingehuldigd als fietsstraat door leerlingen van GBS De Regenboog.

De Kerkstraat werd heringericht als fietsstraat en werd op 10 maart plechtig geopend door leerlingen van gemeentelijke basisschool De Regenboog. Het gemeentebestuur voerde deze blijvende maatregel in op basis van tellingen van het aantal auto's en fietsers in de straat en het feit dat de straat relatief kort is, dat ze op een schoolroute ligt en in de zone 30. In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang op automobilisten. In de Kerkstraat - een eenrichtingsstraat voor auto's - geldt dit voor het fietsverkeer in beide richtingen. Dit betekent dat fietsers niet ingehaald, noch voorbijgestoken mogen worden. Er werden verkeersborden en markeringen op de rijbaan aangebracht om dit duidelijk te maken. Gelieve voortaan steeds de fietsstraatsignalisatie te respecteren.