De grote Kortenberg-enquête

Hoe goed voelt u zich in Kortenberg?

De grote Kortenberg-enquête

Gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceren een grootschalige enquête bij alle inwoners van onze gemeente

Het ‘Charter van Kortenberg’ zullen de meeste Kortenbergenaren wel kennen. Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter heeft het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw charter opgesteld.

Dit nieuwe charter legt een toekomstvisie vast waar het bestuur samen met zijn inwoners naartoe wil werken op langere termijn, een echte ‘toekomst van Kortenberg’.

Deze toekomstvisie is onderverdeeld in 6 basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.

Intussen is het charter al 5 jaar van kracht en dus wordt het tijd om te onderzoeken in welke mate we in de goede richting evolueren. Het gemeentebestuur en de Charterstuurgroep kiezen ervoor om dit te onderzoeken door een bevraging bij de bevolking, een grote enquête.

Hoe werkt het?

Iedere inwoner van Kortenberg mag – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te doen slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen geven. U kunt deze bevraging via het internet invullen of met het enquêteformulier dat u terugvindt in het midden van het meinummer van Zoeklicht en dan binnenbrengt in één van onze verzamelpunten in de gemeente (zie hieronder).

Het zou fijn zijn als u uw Kortenbergse vrienden, familie en kennissen zou warm maken om deel te nemen aan deze enquête. Want hoe meer Kortenbergenaren meedoen, hoe beter we weten wat u allen denkt en vindt.

De enquête blijft vanaf 1 mei 2017 twee maanden lang online staan en wordt afgesloten op 30 juni 2017.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij interpreteren ze en trekken er conclusies uit om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden tenslotte verzameld in een reeks aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.

Meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de Charterstuurgroep en het participatietraject van de gemeente Kortenberg vindt u op kortenberg.citizenlab.co of verkrijgt u na een mailtje naar enquete@kortenberg.be. Op kortenberg.citizenlab.co kunt u vrijblijvend ook nog bijkomende suggesties plaatsen.

En dan concreet:

Waar en hoe kunt u deze bevraging invullen?

Digitaal:

  • kortenberg.citizenlab.co
  • Hebt u geen computer? U mag altijd kosteloos gebruik maken van de computers in de bibliotheek.

Papieren versie:

  • In het midden van het meinummer vanZoeklicht
  • Bij de UiTbalie in de bibliotheek van Kortenberg
  • Bij het Onthaal in het Administratief Centrum van Kortenberg
  • Ontmoetingscentra en GC Colomba

Waar kunt u de papieren enquête in de brievenbus steken?

  • Kortenberg: Administratief Centrum Kortenberg,Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
  • Everberg: OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11, 3071 Everberg
  • Meerbeek: OC Atrium, Dorpsstraat 177, 3078 Meerbeek
  • Erps-Kwerps: OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps (brievenbus BS De Klimop)

Heel veel dank van de Charterstuurgroep.

Samen voor een alsmaar beter Kortenberg!