Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Campagne ‘Zo Dichtblij’

Zo Dichtblij

Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert de gemeente Kortenberg samen met Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond de nieuwe campagne ‘Zo Dichtblij’, dat voortbouwt op ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Deelnemende handelaars en ondernemers herkent u aan de poster met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Met deze actie wil het gemeentebestuur de lokale handelaars ondersteunen en de inwoners motiveren om lokaal te winkelen.
Tijdens de campagneperiode belonen de deelnemende handelaars, ondernemers en marktkramers hun klanten met een lotje. Klanten van deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten kunnen registreren op www.zodichtblij.be en maken kans op een mooie prijs. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 16 juni 2017.

Vacature bij het Welzijnshuis

Welzijnshuis Kortenberg

Het Welzijnshuis van Kortenberg heeft momenteel volgende vacature:

Maatschappelijk Werker: Niveau B1-B3 - deeltijds 26.6/38 - vervangingsovereenkomst - Werfreserve van 1 jaar

Levend verkeerspark leert kinderen veilig fietsen in het verkeer

Levend verkeerspark

Het gemeentebestuur van Kortenberg ondersteunt jaarlijks de praktische verkeerseducatie door het organiseren van een ‘levend verkeerspark’. In de verschillende deelgemeenten zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren omgaan met het verkeer. Zo leren ze fietsen in diverse verkeerssituaties en gevaar inschatten en toetsen ze de kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband.

Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluohesje en C3-bordje staan zij opgesteld op het parcours om de vaardigheden van de fietsende kinderen te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op verschillende ouders en grootouders, maar extra hulp is steeds welkom:

  • 4 mei in Kortenberg (school Regenboog)  
  • 5 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
  • 11 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)
  • 12 mei in Erps-Kwerps (school Klimop)
  • 18 mei in Everberg (school Negensprong)
  • 19 mei in Meerbeek (school Boemerang)

Kunt u zich een halve dag vrijmaken op een of meerdere van deze data en wenst u mee te werken aan dit initiatief? Geeft u dan een seintje aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75).

Alternatief onkruidbeheer van 24 april tot en met 5 mei 2017

Alternatief onkruidbeheer met water en schuim

Voor het onkruidvrij houden van straten, voetpaden, parken en andere openbare ruimtes werd vroeger automatisch naar pesticiden gegrepen. Deze kwamen dan deels terecht in het grond- en oppervlaktewater, met gevaar voor het milieu en voor onze eigen gezondheid. Daarom besliste het Vlaamse Parlement om vanaf 2015 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden.
Om het alternatief onkruidbeheer te optimaliseren is de gemeente Kortenberg op zoek gegaan naar nieuwe methodes. Zo zal door onze Dienst Wegen en Groen de komende twee weken een onkruidbehandeling met heet water en schuim getest worden. Dit schuim is een mengsel op basis van zetmeel en is ongevaarlijk voor mens en milieu.

Inschrijven nieuwsbrieven