Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Groepsaankoop Interleuven én nieuwe gemeentelijke subsidie voor thermografisch onderzoek van uw woning

Voorbeeld van een thermoscan

Om energie te besparen in uw woning, kan het nodig zijn om warmteverliezen langs daken, muren, kieren en spleten vast te stellen en deze weg te werken. Met behulp van een thermografisch onderzoek met een infraroodcamera kunnen zulke warmteverliezen vastgelegd worden.

In samenwerking met Interleuven kunt u een thermografisch onderzoek voor uw woning of appartement laten uitvoeren door een door hun aangesteld adviesbureau. Door dit onderzoek van de woning kunnen bouwkundige afwijkingen geconstateerd worden, zoals opsporen van isolatieproblemen, koudebruggen, vochtinsijpeling, lekken in platte daken en warmteverliezen via kieren en spleten.

Restafval Minneveldstraat wordt later opgehaald

Het restafval van de Minneveldstraat, dat omwille van de werken door de aannemer op de hoeken met de Karterstraat en de Prinsendreef wordt aangeboden, werd vandaag niet opgehaald. EcoWerf zal dit afval in de loop van de komende drie dagen ophalen. De containers mogen dus blijven staan tot dit gebeurd is.

Huisaansluiting op de openbare riolering Kiewitstraat op 2 december 2016

Werken in uitvoering bord J16

Op vrijdag 2 december zullen er in de Kiewitstraat in het voetpad en in een gedeelte van de rijbaan ter hoogte van huisnummer 89 aansluitingswerken plaatsvinden. De werken gebeuren in opdracht van De Watergroep. Omwille van de werken zal er sterke hinder zijn. De werken zijn noodzakelijk om een woning aan te sluiten op de openbare riolering. Het wegdek zal voorlopig met klinkers hersteld worden. De definitieve herstelling zal op een latere datum gebeuren. Gelieve de signalisatie te respecteren. De bewoners worden per brief geïnformeerd. De vermelde datum is steeds onder voorbehoud van onvoorziene weers- of andere omstandigheden.

De inwoners van Kortenberg zijn de beste afvalsorteerder in de regio!

Hoe doet uw gemeente het in de lijst met afvalcijfers?

De inwoners van Kortenberg blijven de beste afvalsorteerders in de regio. Met 78,90 kilogram ingezameld restafval per inwoner voert Kortenberg de lijst aan. Lubbeek en Herent  eindigen op plaatsen 2 en 3. Een kort overzicht is te bekijken met een klik op de afbeelding.

Dat we opnieuw mooie cijfers kunnen voorleggen, hebben we onder meer aan ons DifTar recyclagepark te danken. Maar ook door onze gemotiveerde inwoners blijven we bij de beste leerlingen van Vlaanderen. Als gemeente proberen we de inwoners te blijven sensibiliseren, zodat deze weten hoe belangrijk het is om goed te sorteren. Dit ondermeer via de jaarlijkse opruimactie in de hele gemeente, via het zwerfvuilmeter- peterschap, de verkoop van compostvaten en –bakken, de kringlooptuindag, de repair cafés en nog veel meer.
Ondertussen werd ook de roze zak met succes geïntroduceerd, waarmee zachte plastics uit de vuilnisbak met restafval geweerd worden. Op die manier gaan we nog beter sorteren en kan ons afval een tweede leven krijgen als zitbank of picknicktafel. Bekijk hier het rapport 'Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2015.

Inschrijven nieuwsbrieven