Milieu

Opsplitsing inzameldagen PMD en papier/karton omwille van Dag van de arbeid

Logo EcoWerf

Op maandag 1 mei, Dag van de arbeid, is er geen afvalinzameling. Let op, de blauwe pmd-zak wordt vóór de feestdag ingezameld op donderdag 27 april. Papier en karton erna, op maandag 8 mei. Plaats uw afval vóór 7 u. ‘s morgens of de avond vóór de inzameldag na 20 u. duidelijk zichtbaar aan de rand van de openbare weg, zonder het verkeer te hinderen.

 • Donderdag 27 april: pmd

 • Maandag 8 mei: papier en karton

Basiscursus fiets herstellen (VOLZET)

Cursus fiets herstellen - Foto: Peter Verstraeten

De geplande basiscursus fiets herstellen is volzet. Wegens het succes zal deze opleiding zo snel mogelijk nogmaals georganiseerd worden. Meer info via duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67


In samenwerking met VZW Velo organiseert de milieudienst een basiscursus fiets herstellen. Cursusgever is Velo-medewerker Peter Verstraeten. Inhoudelijk gaat deze praktische cursus over de basis van fietsenonderhoud en eenvoudige reparaties: remmen vervangen en afregelen, lichten repareren, versnellingen bijregelen, banden plakken, …
Er kan gewerkt worden aan de eigen fiets maar dit is niet noodzakelijk, fietsen worden voorzien.

Donderdag 20 april van 19 tot 21 u.
GC Colomba
Gratis
Reserveren kan niet meer, de cursus is volzet (er waren slechts 15 plaatsen beschikbaar)

Info: duurzaamheid@kortenberg.be of 02 755 22 67

Zaai een bloemenakker in Kortenberg en ondersteun de bijen!

De bij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel waardevolle land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. Wist u dat de meeste gekweekte fruitsoorten afhankelijk zijn van kruisbestuiving door de honingbij? In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok rond de afname van de bijenpopulaties alsmaar luider. Dit is een verhaal van verlies voor land- en tuinbouw én biodiversiteit. De provincie Vlaams-Brabant promoot samen met de gemeente Kortenberg de aanleg van bloemenakkers.

Wat kunt u doen?

 •          Nestjes voor bijtjes 
  Naast voldoende voedsel hebben bijen ook behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. U kunt uw steentje bijdragen door:

o    bijenhotels of -kastjes te plaatsen in de tuin;

o    dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen te behouden;

o    zelf blokken hout met gaten in te voorzien;

o    rietmatten te integreren in de tuin.

 •          Zaai een bloemenakker 
  De gemeente geeft gratis 200 zakjes bloemenzaad weg. In elk zakje zit 20 gram zaad, genoeg om een 40m² mee in te zaaien.
  Hierin zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale maaltijd voor bijen. Bovendien kunt u zelf genieten van een kleurrijke bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien kan vanaf april tot eind augustus. 

De zakjes kunnen tijdens de openingsuren afgehaald worden bij het onthaal van het Administratief Centrum, vanaf 3 april. Er zal 1 zakje per aanvrager per adres meegegeven worden. Na de actie wordt een kaart opgemaakt met daarop alle percelen in de gemeente waar dit bloemenzaad werd gezaaid.

 Meer info? In de brochure ’bloemetjes en bijtjes, een duurzame liefde‘ zijn handige weetjes en tips verzameld om de bloemen en bijen te helpen.  Deze publicatie is hier terug te vinden, aan het onthaal en in de bibliotheek.

Stookolietankslag 2017

Olietank wordt verwijderd

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen te lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen vaak hoog oplopen.

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Voor tanks met een inhoud van meer dan 5.000 liter dient dit zelfs binnen een termijn van 36 maanden na de buitengebruikstelling te gebeuren. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet de tank gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen, wordt genomen door een erkend tanktechnicus.

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert een werkgroep van inwoners uit de gemeente Kortenberg en 6 andere gemeenten een stookolietankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, rekening houdend met de kwaliteit van het geleverde werk.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kunt u dit, geheel vrijblijvend, aangeven via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag

Hoe meer geïnteresseerden, hoe beter de prijzen die kunnen bekomen worden. Dus laat het ons zo snel mogelijk weten, ook al beslist u achteraf om toch niet deel te nemen aan de tankslag. Het invullen van dit formulier verbindt u niet tot een contract.

Een werkgroep samengesteld uit inwoners uit Kortenberg en 6 andere gemeenten beslist welke aannemer deze tankslag mag uitvoeren. Kunt u zich enkele keren vrij maken in de periode februari tot mei en wenst u actief deel te nemen aan de werkgroep, geef dit dan aan op dit invulformulier.

Begin juni zal er meer duidelijk zijn welke firma aangesteld is voor de tankslag. In juni zal ook een informatieavond over deze tankslag en de bekomen voorwaarden georganiseerd worden.

Nadien kunt u met de gekozen firma een individueel contract afsluiten en de tank verwijderen of opvullen. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de inwoner. 

Project: Met de kippen op stok

Een kippenhok uit wilgenhout

Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van uw keukenafval wordt de laatste jaren minder evident. Sinds vossen en marters meer en meer deel uitmaken van onze omgeving zijn er al heel wat dieren gesneuveld.
Om deze reden organiseert de gemeente samen met andere gemeenten in regio Leuven en de intergemeentelijke verenigingen Interleuven en IGO het project 'Met de kippen op stok'.

Indien u wenst een hokopener te bestellen dan kunt u de hokopeners vanaf nu ook rechtstreeks online bestellen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.

Geef de padden een zetje

Foto: Natuurpunt Kortenberg

Voor het twaalfde jaar op rij organiseert de gemeentelijke milieudienst in samenwerking met Natuurpunt Kortenberg, JNM Midden-Brabant en IGO een paddenoverzetactie. De actie gaat van start zodra de dieren uit hun winterslaap ontwaken. Dit is sterk afhankelijk van het weer, maar is vaak vanaf half februari en de trek gaat verder tot eind maart.

In Kortenberg zijn er twee cruciale punten: de Populierenlaan en de parking van GC Colomba. Op deze plaatsen hebben de amfibieën wat hulp nodig. In de Populierenlaan staan paddenschermen en emmers zodat de padden niet meer zelfstandig kunnen oversteken. Op die plaats moet de overzet in de voormiddag gebeuren. Aan het GC Colomba staan geen schermen en daar moet de overzet van de padden ‘s avonds gebeuren.

In de Populierenlaan werden vorig jaar 123 salamanders (108 alpenwatersalamanders, 1 vinpootsalamander en 14 kleine watersalamanders), 2 groene kikkers en 16 padden (13 gewone padden en 3 bruine padden) overgezet. Op de parking van GC Colomba kregen 60 salamanders (22 alpenwatersalamanders en 38 kleine watersalamanders), 8 groene kikkers en 166 padden (124 gewone padden en 42 bruine padden) een zetje.

Hebt u zin om dit jaar mee te helpen wanneer de padden ontwaken en op pad gaan? Stuur dan snel een mailtje naar paddenoverzetkortenberg@gmail.com en geef uw coördinaten door en de plaats waar u wilt gaan helpen. Onze amfibieën zullen u dankbaar zijn.

 


Honden aan de lijn

Hond aan de lijn

Een groot deel van de bevolking beleeft veel plezier aan het houden van een hond. De vriendschap en onvoorwaardelijke trouw van deze viervoeter is van groot belang voor velen. Daar tegenover staat dat heel wat mensen hinder ondervinden van honden. Niet alleen de overlast van hondenpoep is een bron van irritatie, maar ook het niet aanlijnen van het dier kan voor problemen zorgen.

Niet alleen kinderen en volwassenen zijn vaak bang voor onbekende viervoeters. Maar ook broedende vogels en andere dieren ondervinden last van rondsnuffelende honden. Honden die door de akkers lopen, kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan gewassen, wat dan weer een impact heeft op de opbrengst en broodwinning van onze landbouwers. Maar ook weidedieren kunnen angstig reageren en hierdoor ernstige blessures oplopen.

Wees een verantwoordelijke hondeneigenaar en begrijp dat niet iedereen het op prijs stelt ongevraagd benaderd te worden door uw hond. Hou rekening met het feit dat niet iedereen een hondenvriend is dat niet elk kind werd aangeleerd hoe vreemde honden te benaderen en heb respect voor het leven van andere dieren en de broodwinning van de landbouwers.

Zoals in artikel 94 van het politiereglement staat vermeld, moet een hond op het openbaar domein in Kortenberg altijd aangelijnd zijn. Goed om weten: ieder jaar worden er in de politiezone HerKo GAS-processen-verbaal opgesteld omdat dieren onbeheerd loslopen. Een GAS-boete kan sinds 1 januari maximaal 350 euro bedragen.

De afvalkalender met gratis app Recycle!

Recycle! app

De gratis app Recycle!, ontwikkeld door Fostplus, Bebat en Recupel geeft u alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in uw buurt. Zo mist u geen enkele huisvuilinzameling meer en weet u perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.

Uiteraard vindt u deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender. Want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. Geef de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar u hem gemakkelijk kunt raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden. 

U kunt de afvalkalender ook downloaden.

Gratis duurzaam bouwadvies

Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kan u bij DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies.

Wat?
• advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater, duurzaam materiaalgebruik
• persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk
• kwalitatief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen
• vervangt geenszins het werk van de architect (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen)
• een advies duurt maximum 3 uur

Praktisch

Situatie 1: U heeft ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing?
Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen, kan u duurzaam bouwadvies vragen. U maakt een afspraak en komt langs. Uw architect is eveneens welkom. De adviseur neemt samen met u uw plannen kritisch onder de loep en geeft extra advies en tips.
Advies op basis van plannen vindt plaats in het Administratief Centrum van Kortenberg of in het Provinciehuis te Leuven.

Situatie 2: U wilt uw huis verbouwen maar hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langs komen. Uw ideeën worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

Kostprijs?
Normaal 50 euro voor een advies ter plaatse en 25 euro voor een advies op basis van de plannen, maar de gemeente Kortenberg zorgt ervoor dat dit voor haar inwoners en toekomstige inwoners GRATIS is.

Hoe maakt u een afspraak?
U kan een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Telefonisch reserveren kan op het nummer 016-23 26 49.

In samenwerking met Dialoog vzw, met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Wat zegt u?

Naar schatting kampt 10% van de Belgen met slechthorendheid, maar die groep groeit snel aan. Ook meer en meer jonge mensen ervaren tegenwoordig gehoorproblemen omdat zij meer in contact komen met luide muziek.

Om in te spelen op deze problemen werd de wetgeving aangepast.
Niet elke muziekactiviteit heeft immers een even hoog geluidsniveau nodig. Daarom wordt er gewerkt met 3 categorieën:
- Bij muziek in cafés, winkels, restaurants... hoeft het geluidsniveau niet gemeten te worden, maar bij controle mag dit gemiddeld niet hoger dan 85 dB bedragen.
- Bij fuiven, danscafés waar het maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en kleiner dan 95 dB is, is men verplicht om te meten.
- Bij grote evenementen zoals liveoptredens en festivals mag het geluidsniveau gemiddeld niet hoger dan 100 dB* bedragen. Hier moet het geluidsniveau gemeten én geregistreerd worden, moeten oordoppen gratis beschikbaar gesteld worden en moet de organisator een geluidsplan opstellen.
Daarnaast startte de Vlaamse overheid de sensibilisatiecampagne 'Help ze niet naar de tuut'. En de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan het bewustmaken van vooral jongeren met de campagne 'Wees niet doof ... voor te luid'.

*In Kortenberg moet de organisator van grote evenmenten hiervoor steeds een aanvraag doen. Dit kan via het 'Aanvraagformulier evenementen'.

Verenigingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid kunnen bovendien terecht bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant voor decibelmeters (vrije zoekopdracht 'dB-meter'). Voor grote evenementen kunt u er ook een geluidsregistratietoestel (vrije zoekopdracht 'geluidsregistratietoestel') lenen.

Meer info: 
www.helpzenietnaardetuut.be  
www.weesnietdoof.be  
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

  

 

10 Miljoen Bomen: wij hebben geld, heeft u grond?

Aanplanten van bomenVier jaar geleden stelde BOS+, toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen, zichzelf een ambitieus doel: één miljoen nieuwe bomen aanplanten. Nu, vier jaar later, 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker, kunnen we spreken van een groot succes. En dat doet natuurlijk naar meer smaken!

Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel heel hoog: dat ene kleine nulletje verschil met onze eerder doelstelling betekent in de praktijk wel 9 miljoen extra bomen. 9 miljoen zuurstofleveranciers. 9 miljoen schaduwbrengers. 9 miljoen fijn-stofzuigers. 9 miljoen klim- en speeltuigen. 9 miljoen mooie, groene silhouetten in het landschap. 9 miljoen huizen voor allerlei dieren. En zo kunnen we nog even doorgaan...

We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die bomen moeten allemaal een plekje krijgen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar grond, naar véél grond. Maar zoals bij alles maken vele kleintjes één groot (verschil). Heeft u nog een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een seintje! Wij kunnen u met raad, daad en euro’s bijstaan. U kunt tot €2000/ha sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze, subsidies, … kunnen we u helpen. Bovendien is bomen planten plezant, indien u dat wenst kunnen we zeker samen een plantactie organiseren.

Heeft u een bedrijf met een hart voor bos? Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfsbos realiseren. Een plantactie als teambuildingsactiviteit of met uw klanten, een plantfeest met een lokale school, alles kan!

Heeft u geen grond en geen bedrijf maar plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? Registreer die dan zeker op onze teller op www.10miljoenbomen.be en tel met ons mee naar 10 miljoen. Op onze site vindt u ook meer info over de werkwijze van de campagne. En wie weet win je wel een mooie prijs.
Vragen, interesse om deel te nemen, tips,…? Aarzel niet ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

Lore Provoost, Projectmedewerker: Lore.provoost@bosplus.be - 09/264 90 50

U kunt bij de dienst Milieu terecht voor:

 • subsidie-aanvraag regenwaterput en primaire filter
 • milieuvergunningen
 • aanvragen waterwinning
 • erkenningsaanvragen voor dierenzaken
 • klachtenbehandeling milieu
 • milieuproblemen
 • natuurvergunningen
 • inlichtingen bodemattest
 • aanvraagformulier voor een premie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie
 • haagcampagne

Contact

Dienst Milieu
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Telefoon: 02 755 22 18
Fax: 02 755 22 61
Een e-mail sturen naar de dienst Milieu

Wie werkt er op de milieudienst?

Ben De Ridder
Duurzaamheidsambtenaar
02 755 22 67

Inge Hauspie
Milieuambtenaar
02 755 22 18

Openingsuren

Maandag

Van 9 tot 12 u.

Dinsdag

Van 9 tot 12 u.

Woensdag

Van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Donderdag

Van 9 tot 12 u.

Vrijdag

Van 9 tot 12 u.

Zaterdag

Gesloten