Milieu

Basiscursus fiets herstellen

Cursus fiets herstellen - Foto: Peter Verstraeten

In samenwerking met VZW Velo organiseert de milieudienst Kortenberg een basiscursus fiets herstellen. Cursusgever is Velo-medewerker Peter Verstraeten. Inhoudelijk gaat het om de basis van fietsenonderhoud en eenvoudige reparaties: remmen vervangen en afregelen, lichten repareren, versnellingen bijregelen, banden plakken… 
Aangezien de cursus zal doorgaan in de Ontmoetingszaal van ontmoetingscentrum Berkenhof, is het praktisch niet haalbaar om aan de eigen fiets te sleutelen.
Reserveren is noodzakelijk, slechts 15 plaatsen zijn beschikbaar per sessie!

Waar: Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Wanneer: dinsdag 12 september 2017 van 19:00 tot 21:00 of  donderdag 21 september 2017 van 19:00 tot 21:00
Gratis
Reservatie e-mail: duurzaamheid@kortenberg.be

De Week van de handhaving van 18 tot 24 september

Zwerfvuil en sluikstorten kost de gemeente handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plasticsoep, aan dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of aan zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstort terechtkomt kan niet meer gerecycleerd worden. Het maakt onze gemeente er ook niet mooier op en veel inwoners storen zich eraan.

Van 18 tot 24 september gaan handhavers (politiemedewerkers, GAS-vaststellers, gemeenschapswachten) in heel Vlaanderen extra controleren op zwerfvuil en sluikstorten. Een week lang wordt intensief toezicht gehouden en worden overtredingen vastgesteld. De actie is vergelijkbaar met de flitsmarathons van de politie. Maar de ’Week van de handhaving‘ gaat over meer dan boetes alleen. Overtreders aanspreken en de sociale controle verhogen zijn ook erg efficiënt.

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat

Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Waarom dit verbod?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.
Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Tuinieren zonder pesticiden kan

Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Zie: https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp/leidraad-pesticidenvrij-ontwerpen

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

Een voorbeeldartikel voor in het infoblad kan je vinden op www.zonderisgezonder.be/campagnemateriaal.

Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat.

Geen aparte taxusinzameling op het containerpark

Logo EcoWerf

Acties zoals ‘Vergroot de hoop’ moedigden inwoners de afgelopen jaren aan om hun jong en zuiver taxussnoeisel onder andere gescheiden naar het containerpark te brengen. Dankzij de opbrengst van de kostbare grondstof baccatine, die in jong taxussnoeisel aanwezig is, konden gemeenten en intercommunales de voorbije jaren heel wat projecten steunen die strijden tegen kanker. Zo kon EcoWerf in totaal 217.874 euro schenken aan kankerbestrijding. Door de talrijke inzamelacties is de markt echter oververzadigd. Hierdoor vindt de overkoepelende inzamelactie ‘Vergroot de Hoop’ dit jaar niet plaats. EcoWerf zal dit jaar dan ook jammer genoeg geen taxus kunnen inzamelen voor het goede doel.
Uw taxussnoeisel kunt u samen met uw ander snoeihout op het containerpark aanleveren aan de voorwaarden en tarieven van snoeihout. In de composteerinstallatie van EcoWerf wordt het snoeisel verwerkt tot compost.

Oproep Zwerfvuilpeters en -meters

Zwerfvuilactie Boemerang

Zwerfvuil blijft ook in onze gemeente een probleem. Op heel wat plaatsen ligt afval waar het niet thuis hoort. Ons proper Kortenberg-team levert elke dag fantastisch werk maar kan dit niet alleen.

Van 11 tot 19 maart organiseerde de milieudienst de jaarlijkse zwerfvuilactie en met hulp van alle gemeentelijke scholen, enkele verenigingen en  vele vrijwilligers werd gedurende deze periode elke straat en wandelweg in de gemeente van zwerfvuil verlost.
Vorig jaar werd er tijdens de zwerfvuilactie 1560 kg zwerfvuil en sluikstorten opgehaald, dit jaar bedroeg het totale gewicht 1700 kg. Het gaat dus niet de goede kant uit.

Jammer genoeg volstaat een eenmalige actie niet om het zwerfvuil te bannen uit onze gemeente. Daarom zijn we op zoek naar zwerfvuilpeters en -meters die bereid zijn om het zwerfvuil in een straat of een deel van een straat op te ruimen en dit op regelmatige tijdstippen, op vrijwillige basis.
De gemeente stelt hiervoor het benodigde materiaal ter beschikking zoals zakken, hesjes, grijpers en handschoenen. Ook wordt er vanuit de gemeente een verzekering voorzien en een jaarlijkse attentie.

Wie zich als vrijwilliger wil engageren om een (deel van een) straat met regelmaat op te ruimen, neemt best contact op met de milieudienst. De praktische afspraken zullen dan toegelicht worden. 
 
De gemeente is momenteel, met steun van de OVAM, bezig met een inventarisatie van de straatafvalbakken, veegplannen en  probleemsites op gebied van sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep. Na de inventarisatie en evaluatie zal een stappenplan ter verbetering opgemaakt worden.  Dit traject loopt gedurende 2 jaar .

Contact opnemen kan via duurzaamheid@kortenberg.be  of telefonisch via 02 755 22 67

Stookolietankslag 2017

Stookolietank wordt verwijderd

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen te lekken, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater ontstaan. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van deze oude stookolietanks bij een woning te drukken organiseert een werkgroep van inwoners uit onze en zeven andere gemeenten (Haacht, Herent, Kampenhout, Opwijk, Tervueren, Tremelo en Zoutleeuw) een 'tankslag 2017'.

Deze werkgroep heeft een offerteaanvraag uitgewerkt en 34 firma's aangeschreven. Uit acht ingediende prijsopgaves werd één firma gekozen met de beste voorwaarden qua prijs/kwaliteit voor een zo breed mogelijk doelpubliek.

Om u hierover te informeren organiseert de werkgroep Tankslag 2017 enkele informatieavonden waarop de aangeduide firma haar werking voorstelt evenals de concrete aanpak en de voorwaarden van deze tankslag. Na deze infoavond kunt u een afspraak maken met de firma om een offerte voor de sanering van uw tank op te maken.

Deze infoavonden vinden plaats op

 • woensdag 14 juni om 19:30 u. in GC Den Breugel, Wespelaarsesteenweg 85, Haacht
 • maandag 19 juni om 20 u. in OC Berkenhof, Cultuurzaal, Beekstraat 22, Kortenberg
 • ook in Opwijk en Zoutleeuw zal een infoavond georganiseerd worden. Deze data zullen later bekend gemaakt worden.

U bent van harte welkom.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project dan kunt u dit, geheel vrijblijvend, aangeven via volgende link: https://extranet.interleuven.be/tankslag. Het invullen van dit formulier verbindt u niet tot het sluiten van een contract met de aangestelde aannemer. Per e-mail krijgt u in dit geval wel een uitnodiging voor de infoavonden.


Project: Met de kippen op stok

Een kippenhok uit wilgenhout

Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van uw keukenafval wordt de laatste jaren minder evident. Sinds vossen en marters meer en meer deel uitmaken van onze omgeving zijn er al heel wat dieren gesneuveld.
Om deze reden organiseert de gemeente samen met andere gemeenten in regio Leuven en de intergemeentelijke verenigingen Interleuven en IGO het project 'Met de kippen op stok'.

Indien u wenst een hokopener te bestellen dan kunt u de hokopeners vanaf nu ook rechtstreeks online bestellen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst via milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18.

Honden aan de lijn

Hond aan de lijn

Een groot deel van de bevolking beleeft veel plezier aan het houden van een hond. De vriendschap en onvoorwaardelijke trouw van deze viervoeter is van groot belang voor velen. Daar tegenover staat dat heel wat mensen hinder ondervinden van honden. Niet alleen de overlast van hondenpoep is een bron van irritatie, maar ook het niet aanlijnen van het dier kan voor problemen zorgen.

Niet alleen kinderen en volwassenen zijn vaak bang voor onbekende viervoeters. Maar ook broedende vogels en andere dieren ondervinden last van rondsnuffelende honden. Honden die door de akkers lopen, kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan gewassen, wat dan weer een impact heeft op de opbrengst en broodwinning van onze landbouwers. Maar ook weidedieren kunnen angstig reageren en hierdoor ernstige blessures oplopen.

Wees een verantwoordelijke hondeneigenaar en begrijp dat niet iedereen het op prijs stelt ongevraagd benaderd te worden door uw hond. Hou rekening met het feit dat niet iedereen een hondenvriend is dat niet elk kind werd aangeleerd hoe vreemde honden te benaderen en heb respect voor het leven van andere dieren en de broodwinning van de landbouwers.

Zoals in artikel 94 van het politiereglement staat vermeld, moet een hond op het openbaar domein in Kortenberg altijd aangelijnd zijn. Goed om weten: ieder jaar worden er in de politiezone HerKo GAS-processen-verbaal opgesteld omdat dieren onbeheerd loslopen. Een GAS-boete kan sinds 1 januari maximaal 350 euro bedragen.

De afvalkalender met gratis app Recycle!

Recycle! app

De gratis app Recycle!, ontwikkeld door Fostplus, Bebat en Recupel geeft u alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in uw buurt. Zo mist u geen enkele huisvuilinzameling meer en weet u perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.

Uiteraard vindt u deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender. Want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. Geef de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar u hem gemakkelijk kunt raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden. 

U kunt de afvalkalender ook downloaden.

Gratis duurzaam bouwadvies

Gaat u grondig verbouwen of plant u een nieuwbouw? Dan kan u bij DuboVlaamsBrabant terecht voor duurzaam bouwadvies.

Wat?
• advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater, duurzaam materiaalgebruik
• persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk
• kwalitatief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen
• vervangt geenszins het werk van de architect (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen)
• een advies duurt maximum 3 uur

Praktisch

Situatie 1: U heeft ontwerpplannen voor een nieuwbouw of grondige verbouwing?
Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen, kan u duurzaam bouwadvies vragen. U maakt een afspraak en komt langs. Uw architect is eveneens welkom. De adviseur neemt samen met u uw plannen kritisch onder de loep en geeft extra advies en tips.
Advies op basis van plannen vindt plaats in het Administratief Centrum van Kortenberg of in het Provinciehuis te Leuven.

Situatie 2: U wilt uw huis verbouwen maar hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen, die zonder vergunning of architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval kan een adviseur bij u thuis langs komen. Uw ideeën worden besproken en u krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.

Kostprijs?
Normaal 50 euro voor een advies ter plaatse en 25 euro voor een advies op basis van de plannen, maar de gemeente Kortenberg zorgt ervoor dat dit voor haar inwoners en toekomstige inwoners GRATIS is.

Hoe maakt u een afspraak?
U kan een afspraak maken via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Telefonisch reserveren kan op het nummer 016-23 26 49.

In samenwerking met Dialoog vzw, met de steun van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant.

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Wat zegt u?

Naar schatting kampt 10% van de Belgen met slechthorendheid, maar die groep groeit snel aan. Ook meer en meer jonge mensen ervaren tegenwoordig gehoorproblemen omdat zij meer in contact komen met luide muziek.

Om in te spelen op deze problemen werd de wetgeving aangepast.
Niet elke muziekactiviteit heeft immers een even hoog geluidsniveau nodig. Daarom wordt er gewerkt met 3 categorieën:
- Bij muziek in cafés, winkels, restaurants... hoeft het geluidsniveau niet gemeten te worden, maar bij controle mag dit gemiddeld niet hoger dan 85 dB bedragen.
- Bij fuiven, danscafés waar het maximaal geluidsniveau gemiddeld hoger dan 85 dB en kleiner dan 95 dB is, is men verplicht om te meten.
- Bij grote evenementen zoals liveoptredens en festivals mag het geluidsniveau gemiddeld niet hoger dan 100 dB* bedragen. Hier moet het geluidsniveau gemeten én geregistreerd worden, moeten oordoppen gratis beschikbaar gesteld worden en moet de organisator een geluidsplan opstellen.
Daarnaast startte de Vlaamse overheid de sensibilisatiecampagne 'Help ze niet naar de tuut'. En de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan het bewustmaken van vooral jongeren met de campagne 'Wees niet doof ... voor te luid'.

*In Kortenberg moet de organisator van grote evenmenten hiervoor steeds een aanvraag doen. Dit kan via het 'Aanvraagformulier evenementen'.

Verenigingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid kunnen bovendien terecht bij de uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant voor decibelmeters (vrije zoekopdracht 'dB-meter'). Voor grote evenementen kunt u er ook een geluidsregistratietoestel (vrije zoekopdracht 'geluidsregistratietoestel') lenen.

Meer info: 
www.helpzenietnaardetuut.be  
www.weesnietdoof.be  
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

  

 

10 Miljoen Bomen: wij hebben geld, heeft u grond?

Aanplanten van bomenVier jaar geleden stelde BOS+, toen nog Vereniging voor Bos in Vlaanderen, zichzelf een ambitieus doel: één miljoen nieuwe bomen aanplanten. Nu, vier jaar later, 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker, kunnen we spreken van een groot succes. En dat doet natuurlijk naar meer smaken!

Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel heel hoog: dat ene kleine nulletje verschil met onze eerder doelstelling betekent in de praktijk wel 9 miljoen extra bomen. 9 miljoen zuurstofleveranciers. 9 miljoen schaduwbrengers. 9 miljoen fijn-stofzuigers. 9 miljoen klim- en speeltuigen. 9 miljoen mooie, groene silhouetten in het landschap. 9 miljoen huizen voor allerlei dieren. En zo kunnen we nog even doorgaan...

We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die bomen moeten allemaal een plekje krijgen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar grond, naar véél grond. Maar zoals bij alles maken vele kleintjes één groot (verschil). Heeft u nog een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een seintje! Wij kunnen u met raad, daad en euro’s bijstaan. U kunt tot €2000/ha sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze, subsidies, … kunnen we u helpen. Bovendien is bomen planten plezant, indien u dat wenst kunnen we zeker samen een plantactie organiseren.

Heeft u een bedrijf met een hart voor bos? Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfsbos realiseren. Een plantactie als teambuildingsactiviteit of met uw klanten, een plantfeest met een lokale school, alles kan!

Heeft u geen grond en geen bedrijf maar plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? Registreer die dan zeker op onze teller op www.10miljoenbomen.be en tel met ons mee naar 10 miljoen. Op onze site vindt u ook meer info over de werkwijze van de campagne. En wie weet win je wel een mooie prijs.
Vragen, interesse om deel te nemen, tips,…? Aarzel niet ons te contacteren via onderstaande contactgegevens.

Lore Provoost, Projectmedewerker: Lore.provoost@bosplus.be - 09/264 90 50

U kunt bij de dienst Milieu terecht voor:

 • subsidie-aanvraag regenwaterput en primaire filter
 • milieuvergunningen
 • aanvragen waterwinning
 • erkenningsaanvragen voor dierenzaken
 • klachtenbehandeling milieu
 • milieuproblemen
 • natuurvergunningen
 • inlichtingen bodemattest
 • aanvraagformulier voor een premie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie
 • haagcampagne

Contact

Dienst Milieu
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Telefoon: 02 755 22 18
Fax: 02 755 22 61
Een e-mail sturen naar de dienst Milieu

Wie werkt er op de milieudienst?

Ben De Ridder (niet op maandag)
Duurzaamheidsambtenaar
02 755 22 67

Inge Hauspie (niet op vrijdag)
Milieuambtenaar
02 755 22 18

Openingsuren

Maandag

Van 9 tot 12 u.

Dinsdag

Van 9 tot 12 u.

Woensdag

Van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Donderdag

Van 9 tot 12 u.

Vrijdag

Van 9 tot 12 u.

Zaterdag

Gesloten