Richtingwijzer

Toekomst voor Kortenberg

Chartertoets 2018

Het Charter van Kortenberg klinkt u zeker nog bekend in de oren. Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter heeft het gemeentebestuur in 2012 samen met de inwoners een nieuw charter opgesteld. Dit nieuwe charter formuleert een toekomst visie waar het bestuur samen met haar inwoners wil naar toe werken. Het werd dan ook als document goedgekeurd door de volledige gemeenteraad.

Intussen is het charter 5 jaar van kracht en is het tijd om te onderzoeken in welke mate we in de goede richting evolueren. Het gemeentebestuur en de chartergroep kiezen ervoor om dit te onderzoeken door middel van een bevraging van de bevolking, de grote Kortenberg-enquête. Om dit onderzoek te laten slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen. Hiervoor willen we onder andere graag een beroep doen op de adviesraden, verenigingen, vrijwilligers om wensen te motiveren deel te nemen aan deze bevraging.

Een chartertoets, wat betekent dit?

De (charter)-toets wordt ontwikkeld op basis van informatie die de Charterstuurgroep verzamelt via een tussentijdse evaluatie. De bedoeling is niet om ‘het beleid’ als dusdanig te evalueren, maar om na te gaan in welke mate ‘het beleid’ de charterprincipes ter harte neemt. Dat gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden uit de beleidspraktijk, die door de betrokken administratieve diensten in overleg met de bevoegde leden van het college worden voorbereid en die door de Charterstuurtgroep mee worden geselecteerd. De verzamelde informatie en  de resultaten van de bevraging (via Zoeklicht en sociale media) worden dan in de adviesraden getoetst door burgers en experten onder leiding van de Charterstuurgroep, waarbij de verantwoordelijke leden van het college bijkomende toelichting en motivering kunnen geven. De resultaten van deze toets worden verzameld in een werkdocument dat bestuurders en de burgers kunnen gebruiken als leidraad om in het toekomstig beleid op een constructieve en gedragen manier rekening te houden met de charterprincipes.

Inspiratiemarkt 2015

Logo inspiratiemarkt 2015

Duurzaam vooruitgaan

Op zondagvoormiddag 22 november krijgt u tijdens de tweede Inspiratiemarkt voorbeelden van hoe u als burger mee vorm kunt geven aan een gemeente waar we allen samen graag in leven. ‘Duurzaam vooruitgaan’ is het charterprincipe dat dit jaar in de kijker wordt gezet. We starten de dag met een warm welkom. Daarna krijgt gastspreker Jan Wyckaert het woord. Hij geeft meer uitleg over wat duurzaamheid is, wat we als individu kunnen doen en hoe we hier als samenleving mee moeten omgaan.

spreker

Jan Wyckaert

10.25 – 10.50 u.

Is medewerker van Vredeseilanden en verantwoordelijk voor Programma Noord en externe relaties. Hij is gespecialiseerd in het smeden van banden tussen mensen, visies en organisaties met als doel een duurzame toekomst tussen Noord en Zuid te stimuleren. Dankzij het pluralisme dat Vredeseilanden uitstraalt kan deze organisatie de dialoog op een assertieve manier voeren. Een dialoog in wederzijds respect.

Marktkraampjes

Ronde 1: 11.00 – 11.30 u.

Ronde 2: 11.45 – 12.15 u.

Na de inleiding door de spreker krijgt u de kans om twee keer, telkens gedurende een half uur, samen te zitten rond één van de vele initiatieven om duurzaamheid in de gemeente vorm te geven.  

A. Economie

Dak Plus – Johan Vandebeuerie

Johan Vandebeuerie, bedrijfsleider van Dakplus, heeft het over een personeelsbeleid dat inspeelt op de noden van de bouwsector en over een eigen opleidingstraject voor nieuwe werkkrachten dat het personeelsverloop heeft doen dalen. Hij vertelt hoe dit opleidingstraject uitgroeit tot een volwaardige tweede tak binnen het bedrijf.

D&D Isoltechnics – Yves Desmet

Yves Desmet van D&D Isoltechnics belicht hoe  het verduurzamen van de productielijn zijn bedrijf weerbaar maakt tegen de lage marktprijzen en harde concurrentie in de sector.  Of hoe duurzame innovatie leidt tot een betere concurrentiepositie

B. Ecologie

 Het Veld – Geert Gevers 

Tuinieren op een eenvoudige en ecologische manier. Een veld bewerkt door vrijwilligers kan vele handen gebruiken.

Tuinen Delen – KVLV

Ik heb een veel te grote tuin, jij hebt tijd en zin om in de tuin te werken: de ideale match! We geven je tips  hoe je dit concreet en met goede afspraken kan aanpakken.

Transitie – Michel

‘Transition Towns’ of ‘Transitiegroepen’ stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijk een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. 

C. Samenleven

Deel-en geefpleinen  - KVLV

We delen of geven dingen weg  die we zelf niet meer gebruiken maar voor anderen nog heel nuttig kunnen zijn

Vrijgevig Kortenberg – Anita Jambers

Anita stelt haar Facebookgroep: ‘Vrijgevig Kortenberg’ voor. Een plek waar mensen materiaal en kledingstukken kunnen ruilen of gebruiken.

Cohousing De Okelaar – Mia Vrancken

Een woongemeenschap met 18 wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden, van alle leeftijden, die enerzijds ieder hun privéwoonst hebben en anderzijds willen meewerken aan een gemeenschap, gebaseerd op drie pijlers: een ecologische pijler, een sociale pijler en een spirituele pijler.

D. Consumeren

Fair Trade –Mia Brumagne

Eerlijke handel is dé manier om het lot van miljoenen boeren te verbeteren. Velen van hen zijn nu de speelbal van onrechtvaardige handelsmechanismen die hen verhinderen het leven te leiden waar ze recht op hebben. Handel kan pas eerlijk zijn als deze belemmeringen worden weggenomen. We werken met 6 criteria om handel als eerlijk te bestempelen. Help je mee?

Voedselteam – Els Bedert

Dankzij het Voedselteam kan je wekelijks of op regelmatige basis groenten en fruit aankopen bij boeren uit de streek. Op deze manier slaan boeren en consumenten de handen in elkaar met als doel een duurzame en eerlijke lokale landbouw. Ben jij een lokale boer of consument en geloof jij in het verkorten van de productielijn? Dan is dit een goede eerste stap.

  

GC Colomba

zondag 22 november

van 10 tot 13 u. (Koffie en thee vanaf 09.30 u.)

Inschrijven charterstuurgroep@kortenberg.be of 02 755 22 85

Inkom gratis

 

Programma van de dag

09.30 – 10.00 u.: ontvangst met koffie en thee

10.15 – 10.25 u.: verwelkoming

10.25 – 10.50 u.: spreker Jan Wyckaert

11.00 – 11.30 u.: eerste ronde marktkraampjes

11.30 – 11.45 u.: pauze

11.45 – 12.15 u.: tweede ronde marktkraampjes

12.15 – 13.00 u.: acties posten en groepjes vormen

13.00 – 13.30 u.: napraten

 

Inspiratiemarkt 2014

Inspiratiemarkt - Bouwen aan Kortenberg

Na de toekomstverkenning ‘Kortenberg 2020’ en het schrijven van een nieuw Charter in 2012 vond op 22 november 2014 een nieuw initiatief plaats. Toekomstdromen en charterprincipes dagen inwoners uit om zelf concreet aan de slag te gaan. Daarom was iedereen die graag zijn steentje bijdraagt tot het aangenaam wonen en leven in Kortenberg uitgenodigd op een ‘inspiratiemarkt’ om ideeën op te doen en ook te delen. Op de inspiratiemarkt werden goede voorbeelden van in en buiten Kortenberg voorgesteld. Verschillende inwoners van Kortenberg die zelf de handen uit de mouwen willen steken om Kortenberg verder uit te bouwen tot een aangename woon- en leefomgeving, namen deel aan de ‘inspiratiemarkt’. Het aanbod bestond uit: 

Een solidaire samenleving

Buurthulpnetwerk ‘Buren voor Buren’: hoe buren er kunnen zijn voor elkaar.

Vrijwilligerswerking UC Sint-Jozef: de geestelijke gezondheidszorg kan jouw hulp gebruiken.

Een kruispunt voor alle generaties en culturen

Intercultureel praatcafé Café Combinne: voor iedereen met interesse in taal en andere culturen.

Een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander

Buurt- en straatfeesten: of hoe buren elkaar op een leuke wijze beter leren kennen.

Speelstraten: nog wat ongekend maar zeker het overwegen waard voor jouw straat.

Ruimte om te leven en te beleven

De Groene Vallei: welk steentje kunt u bijdragen aan deze groene oase in Midden- Brabant.

Volkstuinen, samentuinen, Kangoeroetuinen, tuindelen: Er beweegt wat in ‘tuinland’. Iets voor jou?

Ruimtelijke ordening: beeld- en kwaliteitsonderzoek over hoe Kortenberg er in de toekomst moet uitzien.

Groene verbindingen

Voet- en buurtwegen: Wat kan jij doen om dit prachtig netwerk in stand te houden?

Werkgroep verkeer : Of hoe u zelf als ouder kunt meewerken aan de verkeersveiligheid van uw kinderen rond de school

Duurzaam vooruitgaan

Repair Café: Wat stuk is, kan misschien ook hersteld worden. Herstellers gezocht.

Voedselteam: Hoe maken we de afstand tussen boer en consument zo klein mogelijk?

Voor wie wat dieper op nieuwe initiatieven wou ingaan waren er ook twee infosessies:

Alternatieve ‘samenhuis’ formules: architecten Marcel Rijdams en Zjef Vanuytsel deelden hun ervaring

BRUT: beeld- en kwaliteitsstudie over de ruimtelijke ordening van de toekomst in Kortenberg

Tot slot was er ook een kleine tentoonstelling van het onderzoek over hoe de ruimtelijke ordening van Kortenberg er in de toekomst kan gaan uitzien. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur. In de informatiesessie over ditzelfde onderwerp werd er samen met het gemeentebestuur hierover met inwoners van gedachten gewisseld. 

Je kan hier het verslag lezen van de Inspiratiemarkt.

Wil je meer info of heb je nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar charterstuurgroep@kortenberg.be.

Chartertoets 2013

Chartertoets beleidsplan 2013-2018

Vorig jaar hebben we met een diverse groep van 80 inwoners nagedacht over de toekomst van Kortenberg. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Charter voor de toekomst van Kortenberg en in een oriëntatienota met zeer veel concrete ideeën. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de gemeentelijke webstek (bestuur / toekomst van Kortenberg).
Vandaag werkt het nieuwe bestuur de grote beleidskeuzes uit voor de komende 6 jaar die hun neerslag vinden in het beleidsplan 2013-2018. Het bestuur wil dit beleidsplan graag aftoetsen op de principes van het Charter. Daarna is het woord aan de gemeenteraad.

De zes principes van het charter waaraan we het beleidsplan willen aftoetsen zijn de volgende. Voor elke van deze principes is één schepen bevoegd.

- Een solidaire samenleving (Alexandra Thienpont)
- Een kruispunt van alle generaties en culturen (Harold Vanheel)
- Een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander (Ann Vannerem)
- Ruimte om te leven en te beleven (Bart Nevens)
- Groene verbindingen (Kristien Goemine)
- Duurzaam vooruit gaan (Sabine Ledens)

Zondagvoormiddag 2 juni kwamen 36 inwoners en 6 schepen samen om voor de eerste keer de Chartertoets toe te passen. Voor de rekrutering van de deelnemers werd in eerste instantie geput uit de deelnemers van de toekomstverkenning van april 2012. Er was ook een oproep naar nieuwe deelnemers maar daar zijn maar 5 extra deelnemers uit voortgekomen.

Het opzet van deze chartertoets was dat de deelnemers volgens hun eigen keuze werden ingedeeld in kleine groepjes gaande van 4 tot 8 personen. Met deze kleine groepjes werden in de loop van de voormiddag 11 beleidsthema’s behandeld. Deze behandeling hield in dat de bevoegde schepen de plannen voor het toekomstig beleid toelichtte. Nadien werd binnen het groepje via een beoordelingssysteem bepaald in welke mate de grondbeginselen van het Charter hierin terug te vinden waren. Dit gesprek resulteerde in dit verslag.

De foto's van deze boeiende voormiddag vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht bij freek.rombouts@kortenberg.be 

Nieuw Charter

Charter van Kortenberg 2012

Op 27 september werd de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg gevierd met een academische zitting in de Oude Abdij van Kortenberg. Tijdens deze zitting werd een vertaalslag gemaakt naar recente democratische en bestuurlijke ontwikkelingen. Bovendien werd er ook het 'Charter voor de toekomst van Kortenberg' voorgesteld. Dit nieuwe Charter is het resultaat van 'Kortenberg 2020', een droom- en denkdag waarop het Kortenbergse bestuur en Kortenbergse inwoners samen droomden en nadachten over de toekomst van Kortenberg. Hieronder vindt u de integrale tekst van dit Charter.

Charter voor de toekomst van Kortenberg

Dit Charter is een engagement van de burgers en bestuurders van de gemeente Kortenberg om in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid afspraken en grondbeginselen vast te leggen die richting geven aan onze gemeente en onze lokale gemeenschap.

Artikel 1 – Hernieuwde oorkonde

In 1312 werd in de Abdij van Kortenberg het Charter van Kortenberg afgekondigd. Dit charter was een officieel pact tussen vorst en volk waarin hertog Jan van Brabant rechten en vrijheden van de adel en de steden erkende.
Geïnspireerd door dit 700-jaar oude Charter, hebben bestuurders en burgers in 2012 gezamenlijk een vernieuwende toekomstvisie voor Kortenberg ontwikkeld en uitgetekend. We willen in samenspraak vorm geven aan onze lokale samenleving, en daarbij zoveel mogelijk burgers en verenigingen actief betrekken.

Deze toekomstvisie vormt de inspiratie voor een nieuw, eigentijds Charter van Kortenberg. Dit nieuwe charter geeft richting aan het beleid en de toekomstige initiatieven voor de lokale gemeenschap.

Naast het samen creëren van een toekomstvisie voor onze gemeente op lange termijn, willen we op deze manier een vernieuwde invulling geven aan participatie en actief burgerschap om zo de lokale democratie te versterken.

Artikel 2 - Grondbeginselen

Wij, burgers en bestuurders van Kortenberg, gaan akkoord om onze gemeente en lokale gemeenschap te baseren op volgende grondbeginselen:

» een solidaire samenleving waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke mens en bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren onder ons
» een kruispunt voor alle generaties en culturen waarbij we, met fundamentele eerbied voor onze eigen taal en cultuur, met wederzijds respect voor verschillen, in dialoog zoeken naar wat ons verbindt: we komen samen, luisteren naar elkaar en delen kennis en ervaringen binnen één lokale gemeenschap
» een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander waarbij onze gemeente een gastvrije, publieke omgeving is waar mensen cultuur beleven, zich ontwikkelen, samenwerken, elkaar ontmoeten en feesten en waar we samen omgaan met diversiteit met respect voor ieders eigenheid
» een lokale ruimte om in te leven en te beleven waarvoor Kortenberg een aangename, zuurstofrijke, schone omgeving biedt waar het goed is om te leven, een rustpunt in een continu veranderende leefwereld
» een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorpskernen, met de grootstad en de wereld zodat alle bewoners zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen
» een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat waarbij we samen experimenteren en vernieuwen vanuit onze eigen wortels: we waarderen en behouden wat goed is, om van daar uit te groeien naar mensvriendelijke vooruitgang waarbij we streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen mens, economie en leefmilieu.

Artikel 3 - Verbintenissen

Wij engageren ons voor:
» Kortenberg als een gemeenschap waar bestuurders en burgers in co-productie vorm geven aan hun samenleving
» een permanente en open dialoog waar bestuur en burgers als gelijkwaardige partners aan deelnemen
» het concreet waarmaken van de toekomstvisie en grondbeginselen in een waaier van acties en initiatieven waar burgers en bestuur energie voor voelen en die ze waardevol vinden

Wij gaan akkoord om:
» een chartertoets in te voeren voor alle belangrijke beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur en bij de start van elke nieuwe legislatuur daarover opnieuw afspraken te maken tussen de nieuw verkozen bestuurders en burgers die mee dit charter bewaken
» tussentijds of minstens op het einde van elke legislatuur gezamenlijk te evalueren of de samenwerkingsafspraken en grondbeginselen werden nageleefd
» elke 10 jaar een hernieuwde toekomstvisie uit te tekenen, voortbouwend op de grondbeginselen van dit charter
» aan de burgers van Kortenberg een weerstandsrecht toe te kennen wanneer het bestuur in zijn beslissingen of handelingen het Charter van Kortenberg niet naleeft

Wij doen een oproep:
» aan de bestuurders van elke volgende legislatuur om deze aanbevelingen mee in hun beleidsprogramma op te nemen

Artikel 4 - Groeiproces

Naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg startte het gemeentebestuur, gelijktijdig met de feestelijke evenementen, een participatietraject met het oog op het ontwerpen van een toekomstvisie en een vernieuwd Charter van Kortenberg. Een kerngroep van een tiental burgers en bestuurders leidde gedurende 2 jaar dit traject in goede banen.

Op 21 april 2012 kwamen inwoners van Kortenberg een hele dag samen in de Oude Abdij en het gemeenschapscentrum Colomba. In een open dialoog en positieve sfeer hebben we gedroomd en nagedacht over de toekomst van onze gemeente. De oogst van deze toekomstverkenning werd vervolgens verrijkt met ideeën en dromen van vele andere burgers die gebruik hebben gemaakt van de daarvoor beschikbaar gestelde communicatiekanalen.
Bestuur en burgers hebben zich vervolgens geëngageerd om deze toekomstvisie te vertalen in een charter met wederzijdse afspraken.

Wij, burgers en bestuur van Kortenberg, onderschrijven dit charter en verbinden ons ertoe om deze afspraken en grondbeginselen na te komen.
Wij engageren ons op deze wijze voor het algemeen welzijn van de gemeente en de lokale gemeenschap.

Ondertekend te Kortenberg op 27 september 2012

Door het bestuur van Kortenberg (gemeenteraadsleden / OCMW-raadsleden)

Door de burgers van Kortenberg (deelnemers toekomstverkenning)

Oud Charter

Charter van Kortenberg 1312

De abdij van Kortenberg werd vooral bekend door het Charter van Kortenberg, dat getekend werd door Hertog Jan II van Brabant die aan graveel leed en zijn hertogdom in rust na zijn dood wilde doen overgaan op zijn zoon. De abdij van Kortenberg was een geschikte plaats omdat ze halfweg tussen Brussel en Leuven lag. De gemoderniseerde tekst van het charter volgt hierbij:

Charter van Kortenberg 1312

Wij hertog Jan II van Brabant, gaan akkoord
1) om geen andere beden of belastingen te vragen dan die welke bekend zijn als de drie feodale gevallen: (bij het ridderschap van mijn zoon, bij het huwelijk van mijn dochter en bij mijn gevangenneming). De belastingen zullen redelijk zijn: (financieel voorrecht)
2) om een eerlijke rechtspraak te geven aan rijk en arm (rechterlijk voorrecht)
3) om de vrijheden van onze goede steden te erkennen (stedelijk voorrecht)
4) om een Raad op te richten die zal bestaan uit:
• 4 ridders of edellieden
• 10 afgevaardigden van de 5 steden verdeeld als volgt:
o 3 van Leuven
o 3 van Brussel
o 1 van Antwerpen
o 1 van 's Hertogenbosch
o 1 van Tienen
o 1 van Zoutleeuw
5) om die raad te laten vergaderen te Kortenberg in de abdij. Dit zal gebeuren om de drie weken om na te gaan of de financiële, rechterlijke en stedelijke voorrechten nageleefd werden;
6) om in de toekomst verbeteringen aan te brengen aan het beheer van het land via de raad
7) om bij overlijden van de leden van de Raad van Kortenberg nieuwe leden aan te duiden
8) dat de leden van de raad de eed afleggen op het Heilig Evangelie en dat ze het algemeen welzijn zullen nastreven
9) dat het volk het weerstandsrecht heeft wanneer de hertog of zijn nakomelingen weigeren het Charter van Kortenberg na te leven.

Op 27 september 1312 kreeg Brabant een charter dat we best een grondwet zouden kunnen noemen. Het was geldig voor het gehele hertogdom. Er ontstond uit dit charter een soort "Parlement van Cortenbergh" of een "Raad van Cortenbergh" of wat men noemde een bijeenkomst van "De Heren van Cortenbergh".

Dit controleorgaan, een voorloper van de latere standenvergaderingen. nl 1ste stand (=geestelijkheid), 2de stand (=adel), 3de stand (=steden) vergaderde in
de abdij te Kortenberg en op andere plaatsen met ups and downs tot in 1375.

(Bron: Dr. Henri Vannoppen)

Kortenberg 2020

De gemeente Kortenberg denkt na over haar toekomst en nodigt inwoners uit om mee te denken en te dromen. Waar willen wij staan in 2020? In welke gemeente willen wij dan leven? In welke omgeving willen we onze kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? Wat zijn dan de gemeenschappelijke kernwaarden die wij delen? Via welke concrete acties kunnen we dat toekomstbeeld waarmaken?

Met het initiatief ’Kortenberg 2020‘ denkt de gemeente na over haar toekomst. Op 21 april 2012 zijn hiervoor 80 mensen samengekomen in de Oude Abdij en GC Colomba. Deze diverse groep met mensen uit alle deelgemeenten, van alle leeftijden en met bijna evenveel mannen als vrouwen, heeft een hele dag gedroomd en nagedacht over de toekomst van Kortenberg.

Na het oplijsten van de sterke punten van onze gemeente werd er in kleine groepjes gedroomd over een ideale toekomst voor Kortenberg. Dit resulteerde in een tiental droombeelden die in woord en beeld op papier werden gezet.

In de namiddag werd op de gemeenschappelijke aspecten van de verschillende dromen verder gewerkt. Via brainstormsessies werden tal van concrete ideeën naar boven gehaald om ervoor te zorgen dat de dromen ook werkelijkheid kunnen worden.
 
Het spreekt voor zich dat het werk hiermee niet af is. Op deze manier werd wel een basis gelegd om de ruimere bevolking te bevragen over deze resultaten. Nu moet alles verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. De bedoeling is om op 27 september, de verjaardag van het Charter, een nieuw Charter voor te stellen met krachtige ambities voor de toekomst van Kortenberg.

Een foto verslag vind je hier.
Een getekend verslag van de dromen vind je hier. Het verslag van de voornaamste concrete ideeën vind je hier. Een uitgebreid geschreven verslag met alle ideeën (oriëntatienota) vind je hier.

Meer info:
Freek Rombouts 02 755 22 89 of freek.rombouts@kortenberg.be
In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Charterstuurgroep

Naar aanleiding van het toekomsttraject Kortenberg 2020 dat o.a. resulteerde in het Charter voor de Toekomst van Kortenberg werd er een projectgroep in het leven geroepen om deze initiatieven voor te bereiden. Deze projectgroep werd begin dit jaar uitgebreid met nieuwe mensen en heeft nu het statuut van permanente Charterstuurgroep. Elk jaar zullen we opnieuw aan deelnemers van participatieprojecten vragen wie zin heeft om deze groep te versterken. Het mag immers geen gesloten clubje worden.

De opdracht van deze stuurgroep is om er mee over te waken dat het gevoerde beleid in overeenstemming is met de charterprincipes. Hiervoor zal steeds iemand van de groep aanwezig zijn op de gemeenteraad. Daarnaast is ze ook pleitbezorger en waar mogelijk facilitator voor allerlei initiatieven die invulling geven aan de participatieve democratie. Ten slotte wil ze ook op allerlei manieren mensen samenbrengen om de ideeën die uit de participatieve processen naar bovenkomen een voedingsbodem te geven voor realisatie. Dit kan ook inhouden dat mensen hun idee kunnen aftoetsen bij de Charterstuurgroep. Het is immers een diverse groep die als klankbord kan dienen voor initiatiefnemers. De charterprincipes moeten daarbij steeds als uitgangspunt dienen.

 De volgende personen werken dit jaar mee in de Charterstuurgroep: Carlas Dias, Chris Taes, Freek Rombouts, Frie De Greef, Guido Lauwerys, Jean Vander Elst, Joris De Meutter, Kris Legroe, Mia Brumagne, Nancy Govaert en Peter Verlinden (woordvoerder).

 Wil je de Charterstuurgroep contacteren dan kan dit via charterstuurgroep@kortenberg.be