Richtingwijzer

Nieuws

26/04/2017Vacature bij het Welzijnshuis

25/04/2017De grote Kortenberg-enquête

In 2012 stelde het gemeentebestuur samen met de Kortenbergse inwoners een nieuw 'Charter van Kortenberg' op ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter. Daarin werd een toekomstvisie geformuleerd gebaseerd op zes basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.Nu, vijf jaar later, lanceren de gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep een grootschalige enquête bij alle inwoners van onze gemeente om te onderzoeken in welke mate we in de goede richting evolueren.

Iedere inwoner van Kortenberg mag – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te doen slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen geven. U kunt de bevraging online invullen of met het enquêteformulier dat u terugvindt in het midden van het meinummer van Zoeklicht, in het Administratief Centrum (in de Bib of aan het onthaal) of in de ontmoetingscentra of GC Colomba. De enquête staat vanaf 1 mei 2017 twee maanden lang online en wordt afgesloten op 30 juni 2017.

De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg zodat zij op basis daarvan adviezen kunnen formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden verzameld in aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.

Bekijk meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de Charterstuurgroep en het participatietraject van de gemeente Kortenberg.

24/04/2017Levend verkeerspark leert kinderen veilig fietsen in het verkeer

Het gemeentebestuur van Kortenberg ondersteunt jaarlijks de praktische verkeerseducatie door het organiseren van een ‘levend verkeerspark’. In de verschillende deelgemeenten zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de maand mei op de openbare weg fietsen om te leren omgaan met het verkeer. Zo leren ze fietsen in diverse verkeerssituaties en gevaar inschatten en toetsen ze de kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband.

Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluohesje en C3-bordje staan zij opgesteld op het parcours om de vaardigheden van de fietsende kinderen te beoordelen. De scholen kunnen steeds rekenen op verschillende ouders en grootouders, maar extra hulp is steeds welkom:

  • 4 mei in Kortenberg (school Regenboog)  
  • 5 mei in Kortenberg (school Hertog Jan)
  • 11 mei in Erps-Kwerps (school Mater Dei)
  • 12 mei in Erps-Kwerps (school Klimop)
  • 18 mei in Everberg (school Negensprong)
  • 19 mei in Meerbeek (school Boemerang)

Kunt u zich een halve dag vrijmaken op een of meerdere van deze data en wenst u mee te werken aan dit initiatief? Geeft u dan een seintje aan de dienst mobiliteit (mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75).

24/04/2017Hartveilige gemeente Kortenberg

Het Rode Kruis-Kortenberg organiseert in samenwerking met de gemeente Kortenberg nog het hele jaar themalessen in het kader van ‘Kortenberg, Hartveilige Gemeente’. Deze opleidingen zullen telkens plaatsvinden in GC Colomba van 19 tot 22 u. De data zijn: dinsdag 23 mei, maandag 26 juni, maandag 18 september, woensdag 22 november en donderdag 14 december.
Iedereen is welkom maar inschrijven is verplicht via vorming@kortenberg.rodekruis.be of via het telefoonnummer van de verantwoordelijke Vorming, William Rombaut: 0476 57 02 93.  Per sessie zijn slechts 18 personen toegelaten dus snel inschrijven is de boodschap! 

24/04/2017Zitdagen aangifte personenbelasting - aanslagjaar 2017 - inkomstenjaar 2016

Zoals ieder jaar kunt u bij de gemeente terecht voor hulp door ambtenaren van de FOD Financiën bij het invullen van uw belastingaangifte. De zitdagen vinden dit jaar plaats in de kleine zaal van GC Colomba.

  • Dinsdag 9 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
  • Dinsdag 16 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
  • Dinsdag 30 mei van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.

Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten verlopen, brengt u alle vereiste stukken mee.