Richtingwijzer

Nieuws

23/06/2017Rijstrook plaatselijk afgesloten richting station in de stationstraat 71

23/06/2017Herstelling betonplaat Leuvensesteenweg 576 vanaf 26 juni

22/06/2017Provinciaal verbod op verspilling drinkwater ingesteld

Op vraag van Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en landbouw Joke Schauvliege werd vanaf donderdag 22 juni een provinciaal verbod op verspilling van drinkwater ingesteld. Overtreders van het verbod kunnen gesanctioneerd worden met geldboetes en gevangenisstraffen. Bekijk waaruit  het verbod op verspilling drinkwater bestaat. Hier vindt u alvast enkele preventietips voor een spaarzaam en duurzaam gebruik van drinkwater.

22/06/2017Code oranje in Vlaams-Brabantse brandgevoelige gebieden: hoog gevaar wees voorzichtig

Het is erg droog en brandgevaarlijk in sommige Vlaams-Brabantse natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. De beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Bekijk hier op welke domeinen deze waarschuwing betrekking heeft.

21/06/20179 lindebomen in Prinsendreef worden gekapt

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 9 juni 2017 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het kappen van 9 hoogstammige lindebomen in de Prinsendreef. Op basis van uitgebreide trekproeven en tomografieën is gebleken dat deze bomen in een slechte toestand verkeren. De bomen zijn aangetast door holtes, zwammen, topsterfte, baststerfte, wonden en houtrot waardoor de noodzakelijkheid zich opdringt om deze bomen uit veiligheidsoverwegingen te kappen.
De toezichthoudende overheid, namelijk het Agentschap Natuur & Bos, leverde een voorwaardelijk gunstig advies af. Zo dient per te kappen boom één streekeigen hoogstammige boom (plantformaat 10/12) te worden heraangeplant en dit binnen het jaar na het kappen van de bomen. De gemeente dient ook alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de nieuwe aanplanting te laten slagen. Alle andere bomen en struiken op het perceel dienen gespaard te worden. De rooiingswerken dienen buiten het broedseizoen (periode van 1 april tot 30 juni) te gebeuren. Dankzij deze compensatievoorwaarden blijft het bestaande karakter van de Prinsendreef als landschappelijk waardevol element behouden.
Een exacte timing voor het kappen van de bomen is nog niet gekend.