Richtingwijzer

Nieuws

17/08/2017Nutswerken Vogelenzang-, Vierhuizen- en Eekhoornstraat vanaf 29 augustus 2017

Vanaf dinsdag 29 augustus 2017 zullen werkzaamheden aan de nutsleidingen starten in de Vogelenzangstraat en Vierhuizenstraat. De week voordien zullen de rooilijn en nieuwe stoeprand door een aannemer worden uitgezet in de werfzone. Eandis en Telenet zullen het bestaande bovengrondse kabelnet ondergronds brengen en de nodige aansluitingen voorzien voor de nieuwe openbare verlichting. De watermaatschappij I.W.V.B. – Vivaqua zal het waterbedelingsnet ontdubbelen langs beide kanten van de straat. 
De sleufwerken zullen waarschijnlijk beëindigd worden eind september. Nadien zullen de woningen individueel overgekoppeld worden op deze nieuwe netwerken. Deze werken zullen starten vanaf oktober en een drietal maanden in beslag nemen.
De sleufwerken zullen aangevat worden langs de onpare kant aan de zijde Achterenberg en zo doorlopen naar de Vierhuizenstraat (tot op de hoek van het T-kruispunt). Nadien zal de pare kant aangepakt worden, vertrekkend vanaf het T-kruispunt van de Vierhuizenstraat tot aan de aansluiting met de Achterenbergstraat. In de Eekhoornstraat wordt er enkel gewerkt ter hoogte van de elektriciteitscabine in het begin van de straat. Ter hoogte van de sleufwerken zal er plaatselijke hinder ontstaan maar de straat blijft open voor alle verkeer.
Gelieve steeds de signalisatie te respecteren. Alle vermelde data zijn steeds onder voorbehoud van onvoorziene weers- of andere omstandigheden.

03/08/2017Onderhoudswerken aan start- en landingsbanen

Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 augustus 2017 zal Brussels Airport beperkte onderhoudswerken uitvoeren aan de start- en landingsbaan 07R/25L. De toplaag in de touchdownzone van baan 25L wordt vernieuwd.
Tijdens de week zal het preferentieel baangebruik overdag gehandhaafd kunnen worden.
In het weekend en 's nachts zal dit soms niet mogelijk zijn.

02/08/2017Nationaal nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer

Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk. Het gevolg daarvan is jammer genoeg dat oproepen waarbij echt dringende noodhulp vereist is, vaak te lang in wacht moeten staan op de lijnen 112 en 100. Om dit probleem op te lossen werd op 1 augustus 2017 een apart nummer ingevoerd: 1722. Op dit nummer zullen – voorlopig enkel ten tijde van hevig(e) wind/regen/stormtij/onweer – de oproepen voor niet-dringende brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen blijven voor de echte noodgevallen.

01/08/2017Info- en inschrijvingsmoment Nederlandse lessen in Kortenberg

Wilt u graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2017-2018? Wilt u meer info over de verschillende lessen? Kom dan zeker naar het inschrijvingsmoment op vrijdag 25 augustus van 14 tot 15.30 u. en van 18 tot 19.30 u. OC Berkenhof, Lokaal 0.4, Beekstraat 25, Kortenberg. De lessenreeksen starten in de eerste week van september.

19/07/2017Vacature bij het Welzijnshuis